รายการที่นำเสนอการเดินทางเพื่อบันทึกเสียงดนตรี
จากเรื่องราวของกว่า 100 ชีวิต สะท้อนผ่าน 13 บทเพลง