พี่เอ็ด 7 วิ
พี่เขาอยากทำอะไร พี่เขาก็ทำ อย่าไปคาดหวังจากแกมาก

ช่องทางติดตาม

542.7K likes

1.5M subscribers